Palvelumme keskeisiä lähtökohtia ovat yksilöllisyys ja luottamus sekä palvelun mutkattomuus ja ripeys.

Asianajaja on turvallisin valinta oikeudellisten kysymystesi ratkaisemiseen. Nimikkeen käyttämisen edellytyksenä on oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi erityisen asianajajatutkinnon suorittaminen sekä pitkä työkokemus. Asianajaja on sitoutunut noudattamaan tiukkoja ammattieettisiä normeja sekä velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Ammattieettisten normien noudattamista ja asianajajan kaikkea ammattitoimintaa valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta. Asianajaja on sekä henkilökohtaisen että toimistonsa talouden osalta Suomen Asianajajaliiton valvonnan alainen. Lisäksi asianajajalla on oltava kaiken ammattitoiminnan riskit täysimääräisesti kattava vastuuvakuutus.