EVÄSTESELOSTE

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

asianajoisomaa.fi -sivusto käyttää:

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Välttämättömät evästeet tekevät sivustosta käyttökelpoisen ja mahdollistavat perustoiminnot. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, joten ne eivät ole kytkettävissä pois käytöstä.

ANALYTIIKKAEVÄSTEET
Sivustomme käyttää Google Analytics -liitännäistä sivuston kävijäseurantaan ja liikenteen analysointiin.

Sivustomme ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeitä.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Asianajotoimisto Isomaa Ky henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.4.2022.

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Asianajotoimisto Isomaa Ky
Ukkoherrantie 9 A 2
96200 Rovaniemi
+358 (0)40 522 2061
liisa@asianajoisomaa.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Liisa Isomaa
Asianajotoimisto Isomaa Ky
Ukkoherrantie 9 A 2
96200 Rovaniemi
+358 (0)40 522 2061
liisa@asianajoisomaa.fi

3. REKISTERIN NIMI
Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen rekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– Tarjota Asianajotoimisto Isomaa Ky:n palveluita yhteydenottolomakkeen täyttäneille ja lähettäneille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– Henkilön nimi
– Henkilön sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Henkilön antamat tiedot ja toiveet tarjottavasta palvelusta

6. SÄÄNNÖMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla (asianajoisomaa.fi) rekisterin ylläpitäjälle lähetetyistä tiedoista.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJAN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).