TUNNEMME OIKEUDEN

Tarjoamme asiantuntevaa ja laaja-alaista asianajopalvelua. Voit huoletta lähestyä kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä.

+358 (0)40 522 2061
liisa@asianajoisomaa.fi

PERHEILLE

Asiantuntevan kumppanin apu tuo turvaa erilaisissa elämänvaiheissa. Olemme apunasi kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Avioliitto, testamentti, lapsen huolto, lapsen elatusapu, perinnönjako, avioehto, avoliitto, avioero, avoero, perunkirjoitus, ositus, edunvalvontavaltuutus, huoltajuus ja tapaamisoikeus, avioero, elatusmaksu, perintö

TYÖOIKEUS

Työelämän haasteissa ja muutoksissa sekä työnantajalle että työntekijälle voi tulla eteen tilanteita, joita ei kannata kohdata yksin. Turvaamme oikeutesi kaikissa työelämään liittyvissä asioissa.

Irtisanominen, työsopimus, palkkakiista, työehtosopimus, työturvallisuus, työpaikkakiusaaminen, yhdenvertaisuus, syrjintä

SOPIMUKSET

Luotettavan kumppanuuden rakentamiseen tarvitaan usein ulkopuolista oikeudellista näkemystä. Neuvottelemme ja pidämme puoliasi sopimusoikeudellisissa asioissa.

Asuntokauppa, kiinteistökauppa, autokauppa, yrityskauppa, kauppakirja, yhtiön perustaminen, osakassopimus, tekijänoikeudet, hometalo, kosteusvaurio, rakennusvirhe, kuluttajansuoja, konkurssi, maksukyvyttömyys, puhelinmyyntisopimus, naapuririita, vakuutuskiista, ulosottoasia

RIKOSOIKEUS

Sekä epäilyllä että rikoksen uhrilla on oikeus asiantuntevaan oikeudelliseen apuun. Rikoksesta epäiltynä saat toimistostamme ammattitaitoisen ja asiallesi omistautuneen avustajan. Valvomme rikoksen uhrin etuja rikosilmoituksen tekemisestä aina lopulliseen tuomioon ja korvauksen perimiseen asti.

Rikosasia, rikosilmoitus, poliisikuulustelu, kiinniottaminen, pidättäminen, vangitseminen, pakkokeinot, rangaistus, vahingonkorvaus, korvauksen periminen, pahoinpitely, talousrikos, omaisuusrikos

2

PROSESSIN KUVAUS

MAKSUTON

Ota yhteyttä ja sovi maksuton alkuneuvottelu (kesto max. 30 minuuttia). Alkuneuvottelussa käymme läpi Sinua askarruttavan asian, arvioimme oikeudellisen avun tarpeen ja neuvomme parhaaseen ratkaisuun. Laadimme arvion kuluista ja selvitämme mahdollisuutesi niiden kattamiseen vakuutuksen tai julkisen oikeusavun kautta. Tämän jälkeen Sinun on helppo tehdä perusteltu päätös yhteistyömme aloittamisesta.

MAKSULLINEN

Jätettyäsi asian hoidettavaksemme valitsemme yhdessä asiaasi parhaiten sopivan riidanratkaisumenetelmän ja sovimme toimeksiantosi yksityiskohdista. Riitaasi voi löytyä ratkaisu oikeudenkäynnin sijasta neuvottelemalla, sovittelemalla tai lautakuntamenettelyssä. Saat selkeän kuvauksen prosessin etenemisestä ja Sinulta mahdollisesti vaadittavista toimista. Edustamme Sinua ja huolehdimme eduistasi koko tehtävän ajan.

3

MIKSI ASIANAJAJA?

Palvelumme keskeisiä lähtökohtia ovat yksilöllisyys ja luottamus sekä palvelun mutkattomuus ja ripeys.

Asianajaja on turvallisin valinta oikeudellisten kysymystesi ratkaisemiseen. Nimikkeen käyttämisen edellytyksenä on oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi erityisen asianajajatutkinnon suorittaminen sekä pitkä työkokemus. Asianajaja on sitoutunut noudattamaan tiukkoja ammattieettisiä normeja sekä velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Ammattieettisten normien noudattamista ja asianajajan kaikkea ammattitoimintaa valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta. Asianajaja on sekä henkilökohtaisen että toimistonsa talouden osalta Suomen Asianajajaliiton valvonnan alainen. Lisäksi asianajajalla on oltava kaiken ammattitoiminnan riskit täysimääräisesti kattava vastuuvakuutus.

4

LIISA ISOMAA

Liisa Isomaa on toiminut asianajotehtävissä Rovaniemellä vuodesta 1991 alkaen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat sekä testamentit ja perinnönjaot.

Liisa tuntee erityisesti myös avioerot ja ositukset sekä asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät asiat. Hänellä on runsaasti kokemusta naisiin ja lapsiin kohdistuneista väkivalta- ja rikostapauksista sekä lähestymiskieltoasioista.

LIISA ISOMAA
Asianajaja
+358 (0)40 522 2061
liisa@asianajoisomaa.fi